Daniel POKORNÝ
Předseda Českého svazu mentálně postižených sportovců, z. s.

Vážení sportovci, vážení hosté, milí přátelé,

je mi velikou ctí, že společně se svými spolupracovníky a Výkonným výborem Českého svazu mentálně postižených sportovců, z. s. Vás můžeme přivítat na tak významné sportovní akci, kterou MS SU-DS 2022 bezesporu je.

Je pro nás všechny velkou poctou, že nám byla svěřena důvěra k organizaci tohoto šampionátu. Za náš přípravný tým mohu všem slíbit, že uděláme maximum pro zdárný a úspěšný průběh mistrovství, které ale nebude jen o sportovních výkonech, ale také o radosti, podpoře, fair play, a především o společenském a lidském setkávání, vstřícné a pozitivní komunikaci i o vzniku nových přátelství a kontaktů v pravdě globálního charakteru. Myslíme si, že po pandemických letech je takové sportovní klání potřebné a všichni se na mistrovství těšíme. O to víc je pro náš organizační výbor zavazující, aby vše bylo detailně a ke spokojenosti všech připraveno.

Za místo konání jsme zvolili Sportovní centrum Nymburk, které je v našem státě často využíváno pro trénink reprezentantů v různých druzích sportů. Centrum je velmi dobře vybaveno a disponuje pro tak rozsáhlou akci vším potřebným. Většina programu MS SU-DS se tak odehraje přímo v tomto sportovním areálu. Atletický šampionát se uskuteční v Mladé Boleslavi.

Přejeme si, aby byl pro Vás i pro nás šampionát úspěšný a zajímavý nejen z pohledu sportovních výkonů a výsledků a motivoval tak reprezentanty k další sportovní píli, ale aby se současně podařilo naladit všechny účastníky na pozitivní kamarádskou vlnu, a také aby se nám povedlo prezentovat naši vlast jako krásné místo plné nejen úchvatnými památkami, ale také jako zemi milých, ochotných a vstřícných lidí.